Výrobca váh a vážiacich systémov

Evidencia meradiel

Registrácia

Čo sú to overenia.sk?

Tento web umožňuje jeho užívateľom viesť evidenciu určených meradiel - zjednodušene obchodných váh.
K váham je možné priradiť certifikáty s dátumom platnosti. Pred skončením platnosti overenia váhy vám systém zašle upozornenie.
Vy budete mať dokonalý prehľad o vašich meradlách a o potrebe ich opätovnej kontroly budete vopred upovedomení.

Včas Vás upozorníme

Platnosť overenia určených meradiel je zvyčajne dva roky. Pred uplnutím termínu platnosti je potrebné zabezpečiť ich následné overenie. My vás včas upozorníme na koniec platnosti overenia vašej váhy.

Kompletná evidencia

V rámci vášho profilu si vytvoríte údaje o vašej firme, prevádzkach a k nim priradíte kontaktné osoby. V evidencii váh viete okrem údajov o váhe nahrať aj jej certifikát. Kompletná evidencia vašich meradiel je hotová.

Máte otázky ?

Ak by ste mali otázky ohľadne funkčnosti služby, nápady na vylepšenie, obráťte sa na nás mailom na admin@overenia.sk, alebo telefonicky na 0917 86 22 99. Radi vám pomôžeme.

2020 | Brutto s.r.o.